چگونگی بررسی سطح مقطع کابل ترموکوپل-1

166
چگونگی بررسی سطح مقطع کابل ترموکوپل-در استانداردهای جهانی بطور مثال IEC روش صحیح تولید هادی(Conductor)کابل ترموکوپل مشخص شده است.بطور مثال کابل ترموکوپل افشان با سطح مقطع (mm2)0.35 دارای 11 رشته (mm)0.20 می باشد.با علم به این مطلب 11 رشته را با میکرومتر اندازه گیری کرده و در صورت صحیح بودن اندازه ها،می توانیم نتیجه گیری نماییم که سطح مقطع کابل ترموکوپل مذکور (mm2)0.35 می باشد. www.maniadsanat.com

نوری

2 سال پیش
ربات لایک رایگان اینستاگرام t.me/LikeNowBot
pixel