مصاحبه با داعشی های دستگیر شده در ایران

8,858

مصاحبه با داعشی های دستگیر شده دخیل در حادثه تروریستی تهران را در این خبر مشاهده کنید، این مصاحبه سومین بخش از برنامه بدون تعارف با داعش است.