روایت علی ربیعی از زندگی گورخواب مشهور

255
علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست ارزیابی سیاست های حوزه آسیب های اجتماعی روایتی کوتاه از چگونگی گورخواب شدن پرویز تعریف می کند. پرویز گورخوابی است که تصویر وی مدتی پیش در رسانه ها انعکاس قابل توجهی داشت.
تجارت نیوز 9 دنبال کننده
pixel