تقدیم برا آجی فاطمه

289

تو هم خوشت اومد نفسم؟؟ ^ــ^ دوسش داری؟؟

..::::HOSNA::::..
..::::HOSNA::::.. 99 دنبال کننده
برگشتم

برگشتم

5 ماه پیش
اجی منظورم از ساماز نوشته ساناز اولین و اخرین مریدا و سوفیا فکر کنم از اما هم رفته با همه ی سانازا قهر نشی خخخخ
..::::HOSNA::::..
..::::HOSNA::::.. نه بابا
..::::HOSNA::::..

..::::HOSNA::::..

5 ماه پیش
قربونت آجی و آجی همتا بهت تقدیمی گزاشتم بیا ببین