زبانه Connection and Firmware

1,423
وبکو
وبکو 33 دنبال‌ کننده

‫در صفحه "Preferences" و زبانه "Connection Firmware" تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه و "Firmware Update" انجام می‌شود در بخش "Details" تنظیمات مربوط به ...

وبکو
وبکو 33 دنبال کننده