کتاب صوتی: در باره اعتیاد

620

کتاب صوتی در باره اعتیاد از کتاب کند و کاوی در اصول جلد دوم تألیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ============================== مواد اعتیادزا-آرام بخش-مسکّن-تریاک-مرفین-هروئین-الکل-حشیش-کوکائین-مواد توهم زا یا روان گردان-ال اس دی-بیزاری-بیحالی-عصبانیت-پرخاشگری-مشروبات الکلی-تغییر شخصیت خود-نشئگی-خماری-مستی-احساس کاذب-احساس قهرمانی-نفس اماره-روان شناسی معتاد-مشکلات معتادان-چاپلوسی-تکبر-خودبرتربینی-نفرت از دیگران-اعتیاد در