تیزر تلویزیونی شیر سوتچی لر

875

این تیزر در شهر تبریز و برای کارخانه معظم «سوتچی لر» تهیه شده و بارها از مرکز سهند پخش شده است. کارگردان: حسین پورستار تصویربردار: حسن وکیلی بازیگر: علی شکیبا www.kianfilm.ir

kianfilm.ir
kianfilm.ir 4 دنبال کننده