#گریز_از_مرکز 4 | فلج شدن کولبر زیر بار

3,386
سفیرفیلم
سفیرفیلم 1.5 هزاردنبال‌ کننده

#گریزازمرکز در شهر #بانه ////// چهار روز در ماه کار می کنیم، کولبر زیر بار از گردن به پایین فلج شد...

سفیرفیلم
سفیرفیلم 1.5 هزار دنبال کننده