کارگاه نوار مغزی (EEG/ERP) - قسمت دوم بعد از ظهر

552
552 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کارگاه نوار مغزی (EEG/ERP) برگزار شده در خرداد 93 در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران قسمت دوم صبح