دیوار ویدئو هولوگرافیک

650
طراحی و ایجاد دیوار ویدئو(video wall) سه بعدی هولوگرافیک با استفاده از تکنیک سری سازی برای ارائه تصویری گسترده
pixel