تاثیر مشکلات دوران کودکی بر شخصیت دوران بزرگسالی

126

این انیمیشن کوتاه، به زیبایی تاثیر مشکلات دوران کودکی بر شخصیت دوران بزرگسالی را به نمایش کشیده است.