تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان شهریار امید و نفس تازه ای برای صنعتگران

315
خبر شهر
خبر شهر 82 دنبال‌ کننده

اختصاصی خبر شهر ؛ با درایت فرماندار شهرستان شهریار، طی بازدید هایی که در بیش از یک سال از کارخانه ها و صنعتگران فعال در شهرستان شهریار هر هفته به عمل می آید، رضا مصلحی، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شهریار از بسته های همایت گروه ادارات و دستگاه های همراه جهت خدمات رسانی هر چه بهتر به صنعتگران می گوید و تشکیل کارگروه رفع موانع تولید در شهرستان شهریار امید و نفس تازه ای برای صنعتگران دانست .

خبر شهر
خبر شهر 82 دنبال کننده