سیناآمفولیش؛ نانودارویی برای بیماران مبتلا به سالک

9,375
هشدار: این ویدیو حاوی تصاویر دردناک و ناراحت کننده است. در این گزارش خبری با نانوداروی ایرانی سینا آمفولیش که به منظور درمان بیماری سالک تولید شده و به صورت موضعی قابل استعمال است آشنا می شوید. این نانودارو توسط شرکت دانش بنیان اکسیر نانوسینا و با بهره گیری از فناوری نانو تولید شده است.
pixel