ارائه ی SQL Server 2019 توسط مایکروسافت

49
"ارائه ی نسخه ی جدیدی از سیستم قدرتمند SQL Server 2019" 1- تحلیل هر نوع داده ( داده های ساخت یافته و غیر ساخت یافته، رابطه ای یا غیر رابطه ای ) برای ترسیم تصویر کاملی از اطلاعات سازمان با استفاده Apache Spark 2- انعطاف پذیری در انتخاب پلتفرم و زبان برای اجرای SQL Server ...
pixel