بخش شانزدهم ، سمینار کمپرسور اطلس کوپکو و تجهیزات جانبی

142
142 بازدید
اشتراک گذاری
مخزن ذخیره هوا این نوسانات فشار را یکنواخت می کند یعنی هوای فشرده که به مخزن میاد یکنواخت میشود ، یعنی یک فشار واقعی را به شما نشان می دهد، کار دیگه مخزن این است که باز یک درصدی از رطوبت ورودی به مخزن با برخورد به دیواره های مخزن میعان ایجاد می شود و قطرات آب هم جدا شود ، در انتهای هر مخزن همون طور که می بینید یک شیر تخلیه قرارداره که این می تواند به صورت دستی یا اتوماتیک باشد چون ته مخزن آب تشک
pixel