موزه قاجار تبریز در ایام عید

1,027

http://www.lenzor.com/tabrizlinks خانه امیرنظام گروسی - تبریز دهها خانه تاریخی زیبا دارد که از جمله آن خانه امیرنظام که موزه قاجاری در محله ششگلان است. پس از پایان گزارش نماهنگی از سالار عقیلی در موزه قاجار میبینید. Tabriz Qajar Museum

شبکه سهند
شبکه سهند 1.1 هزار دنبال کننده