نتیجه جراحی زیبایی بینی پس از 1 ماه (دکتر شهریار یحیوی)

1,570
در این ویدیو کوتاه، نتیجه جراحی زیبایی بینی بیمار پس از 1 ماه، قابل مشاهده است.
pixel