مظلومیّت یاقوت ۴۸-بخش۱۳-درخواست ها و تحمیل های اطرافیان

224

ماجرای حکمیّت، صلح امام حسن مجتبی (علیه السلام) و... نمونه هایی از درخواست های بیجا و تحمیل های اطرافیان و مانع تراشی کردن برای ولایت می باشد. / مجموعه کلیپ های «مظلومیّت یاقوت» با بیانی ساده، نوین و جامع، به پاسخگویی شبهاتی پیرامون دین و سیاست، ولایت فقیه و مسائل روزِ مرتبط با آن ها می پردازد.