سوال 106 کنکور ریاضی 94 بعلاوه قسمتی از آهنگ ..

520

سوال 106 کنکور ریاضی 94 مربوط به چندجمله ای و بخش پذیری است که از یک طرف به مباحث سال اول دبیرستان و طرف دیگر به سال سوم (حسابان) مربوط است. riazi9.blog.ir

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 995 دنبال کننده