روز جهانی قدس

455
رهبر معظم انقلاب: «فلسطین، فلسطین از نهر تا بحر است؛ نه حتی یک وجب کمتر»
pixel