احکام روزه: آیا مسواک زدن روزه را باطل می کند؟

1,770

احکام روزه: آیا مسواک زدن روزه را باطل می کند؟ حجه الاسلام کریمی کارشناس مذهبی برنامه تسبیح 95 در شبکه جهانی جام جم توضیح می دهد