درباره بازاریابی پیامکی و SMS Marketing

1,100

آیا پیامک مرده است؟ خیلی ها این طور فکر می کنند. در این ویدئو که بخشی از وبینار مقدمات بازاریابی دیجیتال است، درباره اینکه هنوز می توان از پیامک به شکل موثر و به عنوان یکی از سلاح های موثر بازاریابی دیجیتال برای شلیک پیام به سوی مخاطبان استفاده کرد، صحبت شده است.

عادل طالبی
عادل طالبی 594 دنبال کننده