10 دانشگاه برتر کشور سوئد

60

طبق رنکینگ سایت topuniversities.com، دانشگاه های سوئد دارای جایگاه جهانی قابل قبولی می باشند. در این ویدیو به 10 دانشگاه برتر کشور سوئد معرفی می شود.