معرفی برگزیدگان اولین جشنواره سلامت شهری

298
حضور چشمگیر عکاسان حرفه ای و پیشکسوت،تعلق خاطرعکاسان به موضوع سبک زندگی اسلامی-ایرانی واستقبال غیره منتظره از این جشنواره نشان ازباور عکاسان هنرمندبه اهمیت عنصرسلامت درمسیرپیشرفت پایداراست.هیئت داوران امیدوار است نهال نوپای این جشنواره به همت ومشارکت حداکثری هنرمندان متعهدبه درختی تناورمبدل گشته واسباب تحقق شهر رافراهم آورد.هیات داوران:مریم حسینی -محمدمهدی تدین موغاری-حمیدرضامنتظری
دارالفنون 111 دنبال کننده
pixel