نشست طیاره C208 برای اولین بار در میدان هوایی ولسوالی جاغوری

665
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 76.5 هزار دنبال‌ کننده
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 76.5 هزار دنبال کننده
pixel