وقتی وارد اتاق یه ارمی میشن

118
riki.army.bts 397 دنبال‌ کننده
118 بازدید
اشتراک گذاری
خخخخخ جر خوردم از خنده
riki.army.bts 397 دنبال کننده

AR*_*BT

1 ماه پیش
خخخخخخ
riki.army.bts خخخخخ

♛MonEli☭あ╄.*̂̂̂̂⎈

1 ماه پیش
موفقققققق باشیییییییییی عخشمممممممممممممممممممممممممممم
riki.army.bts مرسییییییی لاوم:)فایتینگ✊

♛MonEli☭あ╄.*̂̂̂̂⎈

1 ماه پیش
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Melody--Kpop

1 ماه پیش
عجایب اتاق آرمی
riki.army.bts بله بله:)عرررر من میخوام

♛MonEli☭あ╄.*̂̂̂̂⎈

1 ماه پیش
ریکی جونم اونموقع کارت داشتم اخه ......... حالا خوبی نفسم ؟ چرا کم میای
riki.army.bts خوبم جیگرم راستش بخاطر درسا مونه..معلما دمار از روزگارم در اوردن

♛MonEli☭あ╄.*̂̂̂̂⎈

1 ماه پیش
ریکی جونم بیا لایوم کارت دارم نفسم
riki.army.bts باشه لینک استریمت رو بده

♛MonEli☭あ╄.*̂̂̂̂⎈

1 ماه پیش
عشقم خوبی ؟
riki.army.bts سلام عشقم صبح بخیر ملسی خوفم تو خوفی نفسم
pixel