مقاومت دیدنی گربه در برابر سگ

794
با خونسردی تمامش غیر مستقیم بهش حالی کرد اهل حمله نیست اما در دفاع خیلی قویه
❤بروز ویدیو❤ 12 هزار دنبال کننده
pixel