آیا بابت افراد تحت کفالت حق بیمه پرداخت می شود؟

863
آیا برای افراد تحت کفالت حق بیمه پرداخت می شود؟ سعید قنبری بنیانگذار سایت آموزش حسابداری حساب آموز و مولف کتاب آموزش قدم به قدم مالیات بر ارزش افزوده به این سوال پاسخ می دهد.
حساب آموز 86 دنبال کننده
pixel