مهاجرت‌هاي بين رشته‌اي-حلقه مفقوده دانشگاه ايراني-دكتر سيد محمد نوروزيان اميري

12
اين وبينار توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر در روز شنبه مورخ 20 دي 1399 ساعت 10 برگزار گرديد. عناوين مطرح شده در اين وبينار: پيشينه مطالعات ميان رشته اي تخصص گرايي و فرا تخصص گرايي انواع رويكرد ها چند رشته اي جمع رشته اي ميان رشته اي بين رشته اي فرا رشته اي
pixel