اولین قانون جهان هستی:قانون علت و معلول

931

هیچ چیز در جهان اتفاقی نیست .هر رویدادی بنا به دلیل و یا دلایلی روی می دهند.شاید برای شما هم پیش آمده است بارها تلاش کرده اید اما نتوانسته اید وزنتان را کم کنید و یا بارها سعی کردید فروشتان را اضافه کنید اما هر بار نتیجه ای نگرفتید. اگر با قانون علت و معلول آشنا شوید همه رویدادها تحت کنترل شما قرار خواهند گرفت و نتایج دلخواه خود را رقم می زنید. اموزشهای بیشتر در سایت sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده