ما چطوری رفتار می کنیم؟

1,079
در این ویدئو من (کامران گنجی) به شما آموزش می دهم که: ما چطوری رفتار می کنیم؟ و چگونه رفتارهای مان را انتخاب می کنیم؟ منظور از رفتار قاطع و قاطعانه چیست؟ برای مطالعه مقاله مرتبط با این ویدئو به آدرس زیر مراجعه فرمائید. https://ganji.in/assertive
pixel