معرفی وبینار الفبای هدفگذاری برای رشد شخصی

388

هدف گذاری موضوعی است که با تقریب خوبی می توان گفت یکی از بنیان های اصلی برای داشتن زندگی ای اثربخش و ثمرآفرین است. اما همین هدف گذاری، اگر درست و اصولی انجام نشود، می تواند ما را در مسیر تحقق آنها دچار سختی های غیر ضروری کند و حتی از تحقق آنها باز دارد. در این وبینار، آنچه را که باید برای یک هدف گذاری درست و اصولی بدانید، خواهید آموخت. برای شرکت در این وبینار به سایت ایسمینار مراجعه کنید:)

ایسمینار
ایسمینار 100 دنبال کننده