مستندهای ممنوعه 8/ درد آبادان ، برسه به دست بچه های خوزستان!

11,367
کاری از یاسر عرب. سید محمد فاطمی. ابراهیم قهوه چی زاده. گفتگو با علی نیکبخت پؤوهشگر و مستند ساز راجع به مستندمرز پوسیده با موضوع از بین رفتن نخلستانهای آبادان و توسعه ی نامتوازنی که کشاورزی را بر باد داده و باعث مهاجرت آبادانی ها شده.. مجموعه مستندهای ممنوعه شامل گفتگو و معرفی مستندهایی است که امکان دیده شدن در رسانه های پرمخاطب رسمی را نداشته اند. اندیشکده ها،فرهنگ سراها، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و ...امکانی هستند برای دیده شدن مستندهای اجتماعی که امکان پخش از صدا و سیما را نیافته اند!
جمهور تی وی 1.6 هزار دنبال کننده

آباج

1 ماه پیش
لینک معرفی شده پیدا نمی شود
جمهور تی وی با احترام در تلگرام alinikbakht64
pixel