عملکرد موتور ویبره مارک کمپ

292
موتورویبره های مارک کمپ (kem-P) ساخت ترکیه هستند. اتصال جفت این موتور ویبره ها موجب وارد آمدن نیروی خطی بر دستگاه انتقال می شود. جهت دریافت اطلاعات بیشتر از سایت شرکت صنعت فن آور تهران نماینده موتور ویبره کمپ دیدن فرمایید. www.sanatfanavar.com
pixel