تکنامه - گرامیداشت «سال خروس» در نمایشگاه آنلاین گوگل

671

امروز نخستین روز سال جدید قمری است. ما حالا وارد «سال خروس» شده ایم. در سراسر آسیا و حتی جهان، خانواده ها دور هم جمع می شوند و لباس های پلوخوری قرمز و فانوس ها و فشفشه ها و ترقه ها را دم دستشان می گذارند و شروع به شادی و جشن می کنند. توضیحات بیشتر و لینک نمایشگاه آنلاین در: https://www.technameh.com/?p=5532