آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج (شاه)

90

در این ویدئو حرکت مهمترین مهره شطرنج یعنی شاه و نقطه اثرش توضیح داده شده است

Herochess 40 دنبال کننده
pixel