ترفند گذاشتن اگهی تکراری در سایت دیوار - اگهی تکراری

6,833

به نام خدا نرم‌افزار‏ ‏داپلیکیت پس از گروه واسپار که در این فیلم برای شما توضیح دادم به راحتی می توانید با یک ترفند بسیار ساده در سایت دیوار آگهی تکراری بگذارید و دیگر به ایراد دیوار درخصوص تکراری بودن آگهی برنخورید http://vasepar.com

pixel