آموزش دف در آموزشگاه موسیقی گام کرج

937

آموزش دف در آموزشگاه موسیقی گام کرج . آموزش دف توسط استاد هیوا رنجبر. برگزاری کنسرت های هنرجویی در سالن آموزشگاه . ارائه دیپلم موسیقی برای هنرجویان علاقمند .