کارت قرمز | علیرضا پناهیان

4,779

«مُرِّ حقّ» یعنی شورای نگهبان بتواند وسط انتخابات مثل یک داور کارت قرمز نشان دهد. بگوید آقا! شما دروغ گفتید که پیاده روها را می خواهند دیوار بکشند!

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 5 هزار دنبال کننده