کندویی ها - نمایش و قصه گویی

17,864

بیزو و ویزک، دو زنبور کوچولویی هستند که در کنار پدر و مادر خود زندگی می کنند. بیزو 5 ساله است و خواهرش ویزک 7 سال دارد. این خواهر و برادر دوستان زیادی دارند و با هم خیلی صمیمی هستند و اتفاقات مختلف زندگی را در منار هم تجربه می کنند..

مجله ویدیویی چنگ
مجله ویدیویی چنگ 7.2 هزار دنبال کننده