قسمت اول شامل اموزش نصب sql server 2012 میباشد

188

قسمت اول شامل اموزش نصب sql server 2012 میباشد.در قسمت دوم query نویسی را انجام خواهیم داد.

کرگدن - فصل 1 قسمت 7
%87
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 49 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 7
pixel