الکل سنج دیجیتال(دستگاه سنجش مقدار الکل خون)

3,448

توسط دستگاه که طراحی کرده ایم میتوان مقدار الکل خون را اندازه گیری کرد. اطلاعات بیشتر در سایت wle.ir---abdollahzadeh.amanj@gmail.com

آمانج عبداله زاده
آمانج عبداله زاده 3.3 هزار دنبال کننده