شبیه سازی مبدل (Chopper) باک بوست (Buck Boost)

1,383

آدرس دریافت فایل:http://matlabfile.ir/2304 در این مدلسازی یک چاپر یا مبدل DC به DC از نوع Buck Boost بطور کامل شبیه سازی شده است. در خروجی مقدار جریان دیود، جریان سلف، ولتاژ سلف و جریان خازن و جریان بار نمایش داده می شود.

Matlabfile
Matlabfile 51 دنبال کننده