ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

تشکر و قدردانی ویژه پروفسور پرویز هنجنی

630
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن تشکر و قدردانی ویژه پروفسور پرویز هنجنی، از بنیانگذاران ژنیکولوژی – انکولوژی در ایران از استاد عزیز و ریاست انجمن علمی سرطان های زنان دکتر نادره بهتاش و سایر عزیزان برای برگزاری سمینار یکروزه ی GTN و سایر سمینارهای منظم انجمن سرطان های زنان ایران
pixel