فراز و فرود مایکروسافت در 20 سال گذشته به روایت اعداد و ارقام

1,426
وینفون
وینفون 879 دنبال کننده