سر خط خبر ها

83
قدس خبر 10 دنبال‌ کننده

- جولان سگ های ولگرد -عدم روشنایی پل ورودی شهرقدس -آلودگی هوا به وسیله خودرو مکانیزه شهرداری قدس گوینده خبر: م.خوانساری

قدس خبر 10 دنبال کننده
pixel