دوربین 95؛ قسمت 23؛ فتو کلیپ حادثه ساختمان پلاسکو

107

1903 - تصاویر ابراز همدردی مردم و هموطنان خارج از کشور با اهدا خون ، بر افراشتن پرچم ایران در بعضی کشورها وهمدردی آتش نشانان کشورهای مختلف .