فن بیان و صدا سازی 2 – استاد حسینیان

1,628
فن بیان و صدا سازی 2 – توسط استاد حسینیان- www.sokhanvaran.org
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel