برنامه « جمع ایرانی » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 16 اردیبهشت 99

275
11367 -"جمع ایرانی ؛ سفره آسمانی" : سه شنبه ( 5 می 2020 ) ؛ سامان حسینخانی (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر مهدی رضایت ( هیات علمی دانشگاه تهران ) که این عزیزان از اساتید و پیشگامان حوزه نانو و زیست فن آوری کشور بوده و درباره تغییرات بزرگ ایجاد شده در این حوزه صحبت می کنند .رسول رهو (مناجات خوان ) و مرتضی گلی (خواننده) نیز در بخش جمع ایرانی قطعاتی از آثار خود را اجرا می کند .این برنامه با اجرای مسعود روشن پژوه ، فریبا باقری و دکتر اقبال نسب می باشد.
pixel