طراحی سرقت صرافی در کمپ ترک اعتیاد (محرمانه‌های کارآگاهان -۴)

426
سه معتاد در کمپ ترک اعتیاد تصمیم می‌گیرند از یکی از صرافی های استان اردبیل سرقت کنند. سرقتی جنجالی که منجر به یک جنایت می‌شود. سارقان ردی از خود بر جای نمی‌گذراند و رازگشایی این پرونده را رییس پلیس سابق اداره آگاهی استان اردبیل و تیم جنایی وقت پلیس آگاهی به عهده می‌گیرند و متهمان خیلی زود بازداشت می‌شوند. به همین منظور به سراغ سرهنگ عالی‌زاده رفتیم تا نحوه شناسایی و دستگیری اعضای این باند را برایمان توضیح دهد. گروه چندرسانه‌ای ایران
pixel